Let us know! Organising a viewing party?

TEDxIlala 2015 talks

What is TEDx? TEDx ni nini?

In the spirit of ideas worth spreading, TED has created a program called TEDx. TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. Our event is called TEDxIlala, where x = independently organized TED event. At our TEDxIlala event, TEDTalks video and live speakers will combine to spark deep discussion and connection in a small group. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events, including ours, are self-organized.

Katika hali ya kusambaza maarifa yenye thamani na manufaa, TED imeunda mpango uitwao TEDx. TEDx ni mpango wa hapahapa au wakienyeji unaopanga wenyewe tukio au mkusanyiko wa watu waje kuchangiana mawazo kwenye mpango wa TED. Tukio au kongamano letu ndio linaitwa TEDxIlala, ambapo “x” ni tukio la TED lililopangwa nasiwenyewe. Kwenye tukio au kongamano letu la TEDxIlala, TEDTalks itawaleta wazungumzaji wenyewe au kupitia video ili waweze kushiriki kwa kuchangia mada zenye kina paweze kuwepo majadiliano ya hali ya juu kwenye kikundi kidogo. Kongamano kuu la TED litatoa muongozo wa jumla kwa ajili ya program za TEDx, lakini pia matukio mengine madogo madogo ya TEDx pamoja na hili letu yatapangwa yenyewe na wahusika au walengwa.

TED/TEDx talks/Mazungumzo ya TED/TEDx

While we’re putting together TEDxIlala, take a look at some of these great talks done at other TED & TEDx events.

Huku tukiandaa mpango wa TEDxIlala angalia mwenyewe mifano ya mazungumzo yaliyowahi kufanyika kwenye matukio mengine ya TED na TEDx.

x = independently organized event